izaberi engleski jezik

Za spajanje na eduroam potrebno je posjedovati odgovarajući elektronički identitet i ispravno konfiguriran uređaj (računalo, tablet, mobilni telefon) za spajanje. Korisnici iz Republike Hrvatske koriste AAI@EduHr elektronički identitet izdan od njihove matične ustanove. AAI@EduHr korisničke oznake imaju karakterističan oblik:

id_korisnika@id_ustanove

(npr. pero@srce.hr) uz odgovarajuću lozinku (zaporku). Ako ga već ne posjedujete, iskoristite kontakt formu kako biste pronašli osobu odgovornu za izdavanje i upravljanje AAI@EduHr elektroničkim identitetima.

Za sigurno i jednostavno konfiguriranje uređaja preporučamo korisnicima koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet korištenje alata installer.

Dodatne informacije i upute za korisnike potražite na stranicama za korisnike.