izaberi engleski jezik

Arhitektura usluge eduroam

Organizacija

Globalna eduroam usluga je konfederacija, odnosno federacija u koju se uključuju kontinentalne i/ili nacionalne eduroam usluge sukladno utvrđenim pravilima.

Nacionalne eduroam federacije, održavane od strane nacionalnih istraživačkih i obrazovnih mrežnih organizacija (NREN) glavni su dijelovi konfederacije.

Republika Hrvatska, koju zastupa Srce, članica je europske eduroam konfederacije koja je pak dio globalne eduroam usluge.

Radom globalne eduroam usluge koordinira GeGC, a radom europske: eduroam SG u okviru projekta GÉANT.

Tehnički ustroj

eduroam se temelji na globalnoj hijerarhiji RADIUS poslužitelja te na korištenju IEEE 802.1x normi. Obje tehnologije RADIUS i 802.1x, provjerene su i u većini slučajeva već se upotrebljavaju na obrazovnim institucijama, čime je olakšano uvođenje eduroam usluge. Tehnički uvjeti definirani su u: eduroam Service Definition (PDF, 617KB).

Bitno je naglasiti kako korisnikove vjerodajnice (korisničko ime i lozinka) nisu poznate instituciji koju korisnik posjećuje, već samo njegovoj matičnoj instituciji čime se štiti privatnost krajnjeg korisnika.